Vandring i Bhutan
Bhutan, Bhutan
 • Välkommen på en vandringsresa med Far Away Adventures till Bhutan. I sex dagar ska vi vandra i detta land som brukar kallas för det sista Shangri-La. Vi får förundras över Bhutans särpräglade buddhistiska kultur, vita bergstoppar, vackra dalgångar och färgstarka kloster. Efter vandringen gör vi också en resa till den vackra Punakhadalen.

  Dygnsplanering
  Dag 1:
  Vår guide möter upp på flygplatsen i Paro och tar oss med till hotellet. Vi besöker sedan stadens kloster, Paro Dzong och Bhutans Nationalmuseum i det urgammala vakttornet. Från toppen av tornet får vi en fin vy av Paro. Natt på hotell.

  Dag 2
  På en klipphylla i en hög bergsvägg är klostret Takhsang byggt. Vi vandrar upp till klostret och får även gå in i den gamla fantastiska byggnaden. Natt på hotell.

  Dag 3
  Idag börjar vi vandra på Druk-leden. Dagens mål är Jele Dzong. 3480 möh. Vi vandrar genom skog och små byar med ris- och grönskasodlingar. Med oss har vi packmulor som bär vår utrustning och guider som lagar mat och sätter upp tält.

  Dag 4
  Idag vandrar vi genom en rhododendrongskog. Vi får också vackra vyer av bergen Jhomolhari, 7314 möh och Jichu Drakye. 6989 möh. I det här området träffar vi ofta jakherdar med sina djur på bete. Vi vandrar cirka fyra timmar. Natt i tält.

  Dag 5
  Vi vandrar idag över ett bergspass och går en bit längs en bergskam. Så småninom går vi ned genom en dal med alpina ängar. Dagens mål är Jimilangtso. Vi vandrar i cirka fem timmar.

  Dag 6
  Även idag får vi förundras över stora rhododendronträd. Vi vandrar förbi två vackra sjöar, den turkosa sjön Janetsho och sjön Simkota där vi sätter upp läger. Vi vandrar i cirka fem timmar.

  Dag 7
  Det går uppför rejält idag men vi har gott om tid och passar på att njuta blommorna som kantar vår stig. Om vädret tillåter får vi så småninom en vy av världens högsta ej klättrade berg Gankar Puensum, 7570 möh. Vi vandrar i cirka fyra timmar. Natt i tält.

  Dag 8
  Nu är det mest nedför kvar. Vi vandrar genom flera byar och lär oss om det röda riset som nästan alla odlar här samt grönsaker beroende på säsong. Vi vandrar cira tre timmar idag innan vi är framme vid den lugna lilla huvudstaden Thimpu. Vi äter en gemensam middag med vår vandringspersonal som nu blivit goda vänner. Natt på hotell.

  Dag 9
  Idag åker vi till Punakha. På väg dit passerar vi bergspasset Dochu-La. Här fladdrar buddistiska böneflaggor i vinden och sprider budskap om lycka och fred. Väl framme i Punakha besöker vi Bhutans kanske mest imponerande byggnad som både fungerar som kommunalhus, fort och kloster. Dzongen är vackert beläget vid sammanflödet av floderna Mo Chhu och Po Chhu. Du som vill kan på eftermiddagen göra en forsränningstur på en av floderna. Natt på hotell.

  Dag 10
  Sightseeing i Thimpu. Idag får vi se ett nunnekloster, nationalbiblioteket, ett folkmuseum och en pappersfabrik där man tillverkar papper för hand. Har vi tur får vi även se en match i Bhutans nationalsport bågskytte. På kvällen går färden tillbaka till Paro. Natt på hotell.

  Dag 11
  Hemresa.
 • Far Away Adventures arrangerar aktiva resor kring Himalaya. Följ med på en gruppresa eller låt oss skräddarsy ditt äventyr. Du kan kombinera eller välja mellan vandring, klättring, forspaddling, rafting, cykling och yoga. På sommarhalvåret har vi också forspaddlingskurser och ett ekoäventyr med yoga i Dala-Floda i Sverige.
 • När du köper en resa av Far Away Adventures gäller svensk konsumentlagstiftning. Det innefattar bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Det betyder att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Far Away Adventures.

  Adressändring

  Resenären ska hålla Far Away Adventures underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dylikt kan meddelas.

  Avbeställningsskydd

  Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Ett avbeställningsskydd ger dig möjlighet att boka av resan vid sjukdom med mera, se nedan. Du kan köpa ett avbeställningsskydd av Far Away Adventures till en kostnad av 300 kr. Avbeställningsskydd måste köpas vid samma tillfälle som du betalar anmälningsavgiften.

  Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den som erlagts för avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift om 600 kr. Avbeställningsskyddet gäller om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (d v s när anmälningsavgiften betalats) drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som är av sådan art att resan inte kan genomföras.

  Avbeställningsskyddet ger också rätt till avbokning vid händelse som är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna händelse då resan beställdes. Exempel på sådan händelse är t ex brand i den egna bostaden.

  När avbeställningsskyddet åberopas ska det ske skriftligen så snart som möjligt. Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg och i förekommande fall med släktskapsintyg eller annat intyg. Avbeställning som kommer Far Away Adventures tillhanda efter resans avgång accepteras ej.

  Avbokning av resa

  Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa av annat skäl än de som kan åberopas vid nyttjande av avbeställningsskydd.

  Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 600 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

  Avbeställning 60 dagar eller senare, men tidigare än 30 dagar före avresedagen

  Anmälningsavgiften är förverkad.

  Avbeställning 30 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 25% av resans pris.

  Avbeställning 14 dagar eller senare, men tidigare än en vecka före avredagen

  Resenären betalar 50% av resans pris.

  Avbeställning samma vecka som avresa sker

  Resenären betalar 100% av resans pris.

  Betalning av resa

  Betalning sker vid två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast fjorton dagar efter anmälan. Vi skickar ut resevillkor. Anmälningsavgiftens storlek är 2000 kr/person. När anmälningsavgiften betalts skickar vi ut bokningsbekräftelse och praktiska tips.

  Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

  Flyg

  Vi hjälper till med bokning av flygresa om så önskas.

  Försäkringar

  Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan!

  Minimiantal deltagare

  För varje resa finns minimiantal resenärer för att vi ska kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

  Pass och visum

  På samtliga våra resor krävs pass och visum. Kostnaden för visum ingår inte i resans pris.

  Reklamation

  Skadestånd eller yrkande av prisavdrag ska skriftligen vara Far Away Adventures tillhanda senast två månader efter hemkomst.

  Ändring av resans pris

  Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl. a ändringar av transportkostnader och valutakurser. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

  Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

  Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Far Away Adventures förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

  Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och till och med linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel av olika anledningar. Vid förekommande fall är det Far Away Adventures ambition att finna en likvärdig ersättning.

  Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

  Far Away Adventures följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

  Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

 • Välkommen på en vandringsresa med Far Away Adventures till Bhutan. I sex dagar ska vi vandra i detta land som brukar kallas för det sista Shangri-La. Vi får förundras över Bhutans särpräglade buddhistiska kultur, vita bergstoppar, vackra dalgångar och färgstarka kloster. Efter vandringen gör vi också en resa till den vackra Punakhadalen.

  Dygnsplanering
  Dag 1:
  Vår guide möter upp på flygplatsen i Paro och tar oss med till hotellet. Vi besöker sedan stadens kloster, Paro Dzong och Bhutans Nationalmuseum i det urgammala vakttornet. Från toppen av tornet får vi en fin vy av Paro. Natt på hotell.

  Dag 2
  På en klipphylla i en hög bergsvägg är klostret Takhsang byggt. Vi vandrar upp till klostret och får även gå in i den gamla fantastiska byggnaden. Natt på hotell.

  Dag 3
  Idag börjar vi vandra på Druk-leden. Dagens mål är Jele Dzong. 3480 möh. Vi vandrar genom skog och små byar med ris- och grönskasodlingar. Med oss har vi packmulor som bär vår utrustning och guider som lagar mat och sätter upp tält.

  Dag 4
  Idag vandrar vi genom en rhododendrongskog. Vi får också vackra vyer av bergen Jhomolhari, 7314 möh och Jichu Drakye. 6989 möh. I det här området träffar vi ofta jakherdar med sina djur på bete. Vi vandrar cirka fyra timmar. Natt i tält.

  Dag 5
  Vi vandrar idag över ett bergspass och går en bit längs en bergskam. Så småninom går vi ned genom en dal med alpina ängar. Dagens mål är Jimilangtso. Vi vandrar i cirka fem timmar.

  Dag 6
  Även idag får vi förundras över stora rhododendronträd. Vi vandrar förbi två vackra sjöar, den turkosa sjön Janetsho och sjön Simkota där vi sätter upp läger. Vi vandrar i cirka fem timmar.

  Dag 7
  Det går uppför rejält idag men vi har gott om tid och passar på att njuta blommorna som kantar vår stig. Om vädret tillåter får vi så småninom en vy av världens högsta ej klättrade berg Gankar Puensum, 7570 möh. Vi vandrar i cirka fyra timmar. Natt i tält.

  Dag 8
  Nu är det mest nedför kvar. Vi vandrar genom flera byar och lär oss om det röda riset som nästan alla odlar här samt grönsaker beroende på säsong. Vi vandrar cira tre timmar idag innan vi är framme vid den lugna lilla huvudstaden Thimpu. Vi äter en gemensam middag med vår vandringspersonal som nu blivit goda vänner. Natt på hotell.

  Dag 9
  Idag åker vi till Punakha. På väg dit passerar vi bergspasset Dochu-La. Här fladdrar buddistiska böneflaggor i vinden och sprider budskap om lycka och fred. Väl framme i Punakha besöker vi Bhutans kanske mest imponerande byggnad som både fungerar som kommunalhus, fort och kloster. Dzongen är vackert beläget vid sammanflödet av floderna Mo Chhu och Po Chhu. Du som vill kan på eftermiddagen göra en forsränningstur på en av floderna. Natt på hotell.

  Dag 10
  Sightseeing i Thimpu. Idag får vi se ett nunnekloster, nationalbiblioteket, ett folkmuseum och en pappersfabrik där man tillverkar papper för hand. Har vi tur får vi även se en match i Bhutans nationalsport bågskytte. På kvällen går färden tillbaka till Paro. Natt på hotell.

  Dag 11
  Hemresa.
 • Far Away Adventures arrangerar aktiva resor kring Himalaya. Följ med på en gruppresa eller låt oss skräddarsy ditt äventyr. Du kan kombinera eller välja mellan vandring, klättring, forspaddling, rafting, cykling och yoga. På sommarhalvåret har vi också forspaddlingskurser och ett ekoäventyr med yoga i Dala-Floda i Sverige.
 • När du köper en resa av Far Away Adventures gäller svensk konsumentlagstiftning. Det innefattar bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Det betyder att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Far Away Adventures.

  Adressändring

  Resenären ska hålla Far Away Adventures underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dylikt kan meddelas.

  Avbeställningsskydd

  Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Ett avbeställningsskydd ger dig möjlighet att boka av resan vid sjukdom med mera, se nedan. Du kan köpa ett avbeställningsskydd av Far Away Adventures till en kostnad av 300 kr. Avbeställningsskydd måste köpas vid samma tillfälle som du betalar anmälningsavgiften.

  Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den som erlagts för avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift om 600 kr. Avbeställningsskyddet gäller om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (d v s när anmälningsavgiften betalats) drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som är av sådan art att resan inte kan genomföras.

  Avbeställningsskyddet ger också rätt till avbokning vid händelse som är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna händelse då resan beställdes. Exempel på sådan händelse är t ex brand i den egna bostaden.

  När avbeställningsskyddet åberopas ska det ske skriftligen så snart som möjligt. Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg och i förekommande fall med släktskapsintyg eller annat intyg. Avbeställning som kommer Far Away Adventures tillhanda efter resans avgång accepteras ej.

  Avbokning av resa

  Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa av annat skäl än de som kan åberopas vid nyttjande av avbeställningsskydd.

  Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 600 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

  Avbeställning 60 dagar eller senare, men tidigare än 30 dagar före avresedagen

  Anmälningsavgiften är förverkad.

  Avbeställning 30 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 25% av resans pris.

  Avbeställning 14 dagar eller senare, men tidigare än en vecka före avredagen

  Resenären betalar 50% av resans pris.

  Avbeställning samma vecka som avresa sker

  Resenären betalar 100% av resans pris.

  Betalning av resa

  Betalning sker vid två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast fjorton dagar efter anmälan. Vi skickar ut resevillkor. Anmälningsavgiftens storlek är 2000 kr/person. När anmälningsavgiften betalts skickar vi ut bokningsbekräftelse och praktiska tips.

  Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

  Flyg

  Vi hjälper till med bokning av flygresa om så önskas.

  Försäkringar

  Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan!

  Minimiantal deltagare

  För varje resa finns minimiantal resenärer för att vi ska kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

  Pass och visum

  På samtliga våra resor krävs pass och visum. Kostnaden för visum ingår inte i resans pris.

  Reklamation

  Skadestånd eller yrkande av prisavdrag ska skriftligen vara Far Away Adventures tillhanda senast två månader efter hemkomst.

  Ändring av resans pris

  Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl. a ändringar av transportkostnader och valutakurser. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

  Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

  Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Far Away Adventures förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

  Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och till och med linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel av olika anledningar. Vid förekommande fall är det Far Away Adventures ambition att finna en likvärdig ersättning.

  Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

  Far Away Adventures följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

  Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

FAKTA
Vandring
Bokningsbar: Okt 25, 2018 - Nov 04, 2018

Spara
  Boende: Dubbelrum
  Måltider: Helpension
  Utrustning: Ja
  Instruktör/Guide: Nej
  Nivå: Medel
  Restyp: Alla resenärer
  Flyg ingår: Nej
  Transfer t/r flygplatsen: Ja
  Wifi: Ja
  Antal dagar: 11
28 900:-
Pris per person
VÄLKOMSTERBJUDANDE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev & få en välkomstrabatt vid din nästa bokning!

 
LÄGE
KONTAKTA OSS MED DIN FÖRFRÅGAN
Vandring i Bhutan, Bhutan, Okt 25, 2018 - Nov 04, 2018

Ingen förfrågan är bindande. Vi återkommer till dig inom 24h. Hälsningar, Far Away Adventures

   Ja tack, jag vill gärna ta emot nyheter & erbjudanden från Active Trips
GARANTI HOS KAMMARKOLLEGIET

Den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt lagen (1992:1672) om paketresor skall ställa säkerhet hos Kammarkollegiet.

Resegarantilagen ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, vanligtvis på grund av att reseföretaget försatts i konkurs.