Padelweekend
Alicante, Spanien
 • En Padelweekend i Alicante med Deportista innebär så mycket mer än bara en resa till solen med ett par timmar på banan varje dag. Vi har personligen funnits på plats i flera år och har under de senaste två åren haft lyxen att kunna arbeta fram en oslagbar padelresa tillsammans med våra resenärer och professionella kontakter på plats.

  Med en Padelweekend i vår kan du förlänga utesäsongen med fyra dagars intensiv padelträning och matchspel, samtidigt som du träffar andra padelentusiaster från hela Sverige. På vår Padelweekend har vi även med en eller ett par svenska tränare från den absoluta svenska padel-eliten som inte bara bjuder på personliga träningstips utan även ger oss både en teoretisk bas att stå på och en härlig kväll med uppvisningsmatch mot lokala spelare på hög nivå.

  Programmet består av intensiva och varierande träningspass, personliga tekniktips, god mat, uppvisningsmatch, besök på specialiserad padelbutik och värdefullt socialt umgänge.

  Upplägget är utformat för att passa alla, såväl nybörjaren som den mer avancerade spelaren, om inget annat uppges i beskrivningen. Får du inte tillräckligt med utmaningar i deltagargruppen så ordnar vi det med lokalt motstånd på plats!

  I priset ingår:
  • 4 nätter (onsdag-söndag) på 4-stjärnigt hotell, del i dubbelrum
  • Frukost (torsdag-söndag)
  • 4 x 1,5 timmes gruppträning (torsdag-söndag)
  • 3 x 1,5 timmes nivåindelat matchspel
  • Bollar och vatten
  • En gemensam middag
  • En gemensam lunch
  • Uppvisningsmatch, inklusive tilltugg
  • Besök på specialiserad padelbutik med provspel av rack och bollar
  • Idrottsmassörer vid banorna
  • Transfer t/r Alicante flygplats
  • Svensktalande kontaktperson på plats dygnet runt. Vi finns personligen på plats före, under och efter resan.

  Möjliga tillägg utifrån tillgänglighet:
  • Extra padelträning individuellt eller i grupp till förmånliga priser
  • Professionell sportmassage
  • Tillgång till regionens största gym och spa

  Vår Padelweekend har redan hunnit bli Deportistas klassiker och i vår erbjuder vi samma upplägg under följande helger*:
  11-15 september
  9-13 oktober
  30 okt - 3 nov

  *Passar inte dessa datum så ta en titt på vårt alternativ "padelhelg flexibel". Är ni en grupp på minst fyra personer kan vi erbjuda ett liknande upplägg i stort sett året runt.

  Observera att priset är ett exempel beräknat på fem dagars vistelse i Alicante, onsd-sönd (4 nätter).
 • Deportista är en uppstickare i resebranschen som tror på glädjen i idrotten och tryggheten i lokal anknytning. Vi finns själva på plats i soliga Alicante i stort sett året runt och kan intyga att solen, klimatet och det varierande landskapet är otroligt motiverande när det kommer till idrott och rörelse.

  År 2015 bestämde vi oss för att även bjuda in andra idrottsintresserad till vårt smultronställe i solen, och tillsammans med erfarna och kunniga tränare, lokala butiker, hotell och idrottscenter arrangerar vi nu allt från små, personliga gruppresor och färdiga träningsweekends, till träningsresor för idrottslag och upplevelse- och konferensresor för nytänkande företag med idrottsintresserad personal.

  Vi syns i solen!
 • De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Arrangörens särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

  Arrangör för resorna är Deportista AB med organisationsnummer 559064-2673. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar vi tvingas göra efter pressläggning (2017-06-15).
   
  1. AVTALET
  1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljare är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
  1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
  1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
  1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
  1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
  1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
  1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
  1.6 Önskemål garanteras inte.
  1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
  1.7.1 Personuppgifter ska alltid överensstämma med passets uppgifter.
  1.8 En ombokning till annan resa är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal samt en nybokning. 
   
  2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN 
  2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
  2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.
  2.2.1 Slutbetalning ska vara Deportista AB tillhanda senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa ska det totala beloppet betalas omedelbart vid bokning.
  2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
  2.3.1 Beställning bekräftas genom att anmälningsavgiften är Deportista AB tillhanda inom 10 dagar från anmälningsdatum.
  2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

  3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
  3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
  3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
  3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
  3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
  3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
   
  4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
  4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
  4.1.1 En expeditionskostnad på 300 kronor per person tillkommer för samtliga ändringar.
   
  5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
  5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
  5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.
  5.2.1 Reguljära flygbiljetter är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor samt en avgift på 200 kronor per person.
   
  6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
  6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
  6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.
  6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
  6.2. Ändring av priset
  6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
  (a) ändringar i transportkostnader
  (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
  (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
  6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.
  6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
  6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
  6.3. Tidtabellsändringar
  6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
  6.3.2 Deportista AB reserverar sig för programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll, såsom av flygbolaget ändrade flygtider.
  6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
  6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
  6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
  6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
  6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
  6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
  6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
  6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
  6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
  6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
  (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
  (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
  6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
  6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
  6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
   
  7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
  7.1 Uteblivna prestationer
  7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
  7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
  7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
  7.2 Andra fel och brister
  7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
  7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
  7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
  7.3 Skadeståndets omfattning
  7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
   
  8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
  8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
  8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
  8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
   
  9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
  9.1 Arrangörens anvisningar
  9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
  9.2 Resenärens ansvar för skada
  9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
  9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
  9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
  9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
  9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
  9.4 Avvikande från arrangemanget
  9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
   
  10. TVISTLÖSNING
  10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 • En Padelweekend i Alicante med Deportista innebär så mycket mer än bara en resa till solen med ett par timmar på banan varje dag. Vi har personligen funnits på plats i flera år och har under de senaste två åren haft lyxen att kunna arbeta fram en oslagbar padelresa tillsammans med våra resenärer och professionella kontakter på plats.

  Med en Padelweekend i vår kan du förlänga utesäsongen med fyra dagars intensiv padelträning och matchspel, samtidigt som du träffar andra padelentusiaster från hela Sverige. På vår Padelweekend har vi även med en eller ett par svenska tränare från den absoluta svenska padel-eliten som inte bara bjuder på personliga träningstips utan även ger oss både en teoretisk bas att stå på och en härlig kväll med uppvisningsmatch mot lokala spelare på hög nivå.

  Programmet består av intensiva och varierande träningspass, personliga tekniktips, god mat, uppvisningsmatch, besök på specialiserad padelbutik och värdefullt socialt umgänge.

  Upplägget är utformat för att passa alla, såväl nybörjaren som den mer avancerade spelaren, om inget annat uppges i beskrivningen. Får du inte tillräckligt med utmaningar i deltagargruppen så ordnar vi det med lokalt motstånd på plats!

  I priset ingår:
  • 4 nätter (onsdag-söndag) på 4-stjärnigt hotell, del i dubbelrum
  • Frukost (torsdag-söndag)
  • 4 x 1,5 timmes gruppträning (torsdag-söndag)
  • 3 x 1,5 timmes nivåindelat matchspel
  • Bollar och vatten
  • En gemensam middag
  • En gemensam lunch
  • Uppvisningsmatch, inklusive tilltugg
  • Besök på specialiserad padelbutik med provspel av rack och bollar
  • Idrottsmassörer vid banorna
  • Transfer t/r Alicante flygplats
  • Svensktalande kontaktperson på plats dygnet runt. Vi finns personligen på plats före, under och efter resan.

  Möjliga tillägg utifrån tillgänglighet:
  • Extra padelträning individuellt eller i grupp till förmånliga priser
  • Professionell sportmassage
  • Tillgång till regionens största gym och spa

  Vår Padelweekend har redan hunnit bli Deportistas klassiker och i vår erbjuder vi samma upplägg under följande helger*:
  11-15 september
  9-13 oktober
  30 okt - 3 nov

  *Passar inte dessa datum så ta en titt på vårt alternativ "padelhelg flexibel". Är ni en grupp på minst fyra personer kan vi erbjuda ett liknande upplägg i stort sett året runt.

  Observera att priset är ett exempel beräknat på fem dagars vistelse i Alicante, onsd-sönd (4 nätter).
 • Deportista är en uppstickare i resebranschen som tror på glädjen i idrotten och tryggheten i lokal anknytning. Vi finns själva på plats i soliga Alicante i stort sett året runt och kan intyga att solen, klimatet och det varierande landskapet är otroligt motiverande när det kommer till idrott och rörelse.

  År 2015 bestämde vi oss för att även bjuda in andra idrottsintresserad till vårt smultronställe i solen, och tillsammans med erfarna och kunniga tränare, lokala butiker, hotell och idrottscenter arrangerar vi nu allt från små, personliga gruppresor och färdiga träningsweekends, till träningsresor för idrottslag och upplevelse- och konferensresor för nytänkande företag med idrottsintresserad personal.

  Vi syns i solen!
 • De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Arrangörens särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

  Arrangör för resorna är Deportista AB med organisationsnummer 559064-2673. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar vi tvingas göra efter pressläggning (2017-06-15).
   
  1. AVTALET
  1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljare är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
  1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
  1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
  1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
  1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
  1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
  1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
  1.6 Önskemål garanteras inte.
  1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
  1.7.1 Personuppgifter ska alltid överensstämma med passets uppgifter.
  1.8 En ombokning till annan resa är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal samt en nybokning. 
   
  2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN 
  2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
  2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.
  2.2.1 Slutbetalning ska vara Deportista AB tillhanda senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa ska det totala beloppet betalas omedelbart vid bokning.
  2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
  2.3.1 Beställning bekräftas genom att anmälningsavgiften är Deportista AB tillhanda inom 10 dagar från anmälningsdatum.
  2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

  3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
  3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
  3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
  3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
  3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
  3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
   
  4. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
  4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
  4.1.1 En expeditionskostnad på 300 kronor per person tillkommer för samtliga ändringar.
   
  5. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
  5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
  5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.
  5.2.1 Reguljära flygbiljetter är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor samt en avgift på 200 kronor per person.
   
  6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
  6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
  6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.
  6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
  6.2. Ändring av priset
  6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
  (a) ändringar i transportkostnader
  (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
  (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
  6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.
  6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
  6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
  6.3. Tidtabellsändringar
  6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
  6.3.2 Deportista AB reserverar sig för programändringar föranledda av omständigheter utanför vår kontroll, såsom av flygbolaget ändrade flygtider.
  6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
  6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
  6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
  6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
  6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
  6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
  6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
  6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
  6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
  6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
  (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
  (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
  6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
  6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
  6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
   
  7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
  7.1 Uteblivna prestationer
  7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
  7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
  7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
  7.2 Andra fel och brister
  7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
  7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
  7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
  7.3 Skadeståndets omfattning
  7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
   
  8. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
  8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
  8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
  8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
   
  9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
  9.1 Arrangörens anvisningar
  9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
  9.2 Resenärens ansvar för skada
  9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
  9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
  9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
  9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
  9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
  9.4 Avvikande från arrangemanget
  9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
   
  10. TVISTLÖSNING
  10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

FAKTA
Padeltennis
Bokningsbar: Sep 11, 2019 - Nov 03, 2019

Spara
  Boende: Dubbelrum
  Måltider: Frukost/Brunch
  Utrustning: Ja
  Instruktör/Guide: Ja
  Nivå: Alla nivåer
  Restyp: Alla resenärer
  Flyg ingår: Nej
  Transfer t/r flygplatsen: Ja
  Wifi: Ja
  Antal dagar: 5
6 500:-
6 500:-
Pris per person
VÄLKOMSTERBJUDANDE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev & få en välkomstrabatt vid din nästa bokning!

 
LÄGE
KONTAKTA OSS MED DIN FÖRFRÅGAN
Padelweekend, Alicante, Sep 11, 2019 - Nov 03, 2019

Ingen förfrågan är bindande. Vi återkommer till dig inom 24h. Hälsningar, Deportista

   Ja tack, jag vill gärna ta emot nyheter & erbjudanden från Active Trips
GARANTI HOS KAMMARKOLLEGIET

Den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt lagen (1992:1672) om paketresor skall ställa säkerhet hos Kammarkollegiet.

Resegarantilagen ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, vanligtvis på grund av att reseföretaget försatts i konkurs.