Everest Base Camp - Vandring i Nepal
Nepal, Nepal
 • Följ med Far Away Adventures på en av världens vackraste vandringar. Sedan 2002 har vi varje vår och höst guidat små grupper på stigen som leder till Mt Everest. Efter en flygtur från Katmandu till Lukla som ligger på 2800 meter över havet startar vi vår vandring. Runt oss lyser snön vit på de höga bergstopparna och nere i dalen brusar forsarna. Vi hör jakarnas bjällror klinga och de buddhisktiska böneflaggorna smattra i vinden. Målet är Everest Base Camp, men vi går också upp på Kala Patar, ett litet berg varifrån vi får en fin vy av Mt Everest. Våra mycket omtyckta guider hittar de bästa tehusen och lär dig allt du vill veta om livet i Nepal. Varje dag vandrar vi mellan tre och sju timmar. Nätterna spenderas i dubbelrum och enkla med trivsamma tehus.

  Dygnsplanering:
  Dag 1
  Ankomst till Katmandu. Vi blir upphämtade på flyget av vår lokala guide. Gemensam middag med genomgång inför vandringen.

  Dag 2
  Idag får vi se lite av Katmandu och vi promenerar vi till Swayambunath, en spännande buddistisk tempelplats.

  Dag 3
  Till Phakding, 2600 möh. Vi flyger till byn Lukla på 2830 möh. Så börjar vår vandring på en stig i ett kuperat landskap. Vi går genom skog och byar.

  Dag 4
  Vandring till Namche, 3440 möh. Idag går vi längs den forsande floden Dudh Koshi. Vi korsar floden hela fem gånger under dagen. På broarna hänger färgglada flaggor med buddistiska budskap om fred och lycka som sprids med vinden. Den sista biten är en lång stigning i en skogsbeklätt landskap till dagens mål, Namche.

  Dag 5
  Vi behöver nu en dag för acklimatisera oss till höjden. Vi spenderar dagen kring Namche. På en bergskam i närheten får vi vackra vyer av Mt Everest. Lhotse, Ama Dablam och andra vackra toppar.

  Dag 6
  Till Tengboche, 3860 möh. Idag går vi längs en stig högt uppe på en bergssida. Floden Dudh Koshi forsar i dalen långt nedanför och runt oss lyser snön vit på de högsta bergen. Idag besöker vi det stora buddisktiska klostret i Tengboche. Sista biten idag går genom en rhododendronskog. Vi övernattar i byn Dingboche.

  Dag 7
  Till Dingboche på 4410 möh. Idag blir landskapet kargare eftersom vi kommer ovanför trädgränsen. Vi får idag en vy av Island Peak långt borta i dalen framför oss.

  Dag 8
  Dag för acklimatisering i Dingboche. Luften är sval och tunn här och man måste gå sakta för att inte bli andfådd. Vi gör en promenad upp på en bergskam för att njuta av fantastiska bergsvyer.

  Dag 9
  Till Lobuje. 4910 möh. Idag går vi extra långsamt för att orka och anpassa oss till den tunna luften. Vi stannar idag till vid ett minnesmonument för bergsstigare.

  Dag 10
  Vandring till Base Camp. 5365 möh. Nu börjar stigen bli smal och stenig. Det är kallt när vi ger oss iväg på morgonen. Nu vandrar vi med mössa på. Vi har cirka två timmar till den sista utposten. Vi äter lite varm mat i Gorak Shep innan vi fortsätter till baslägret. Natten spenderar vi på ett enkelt tehus i Gorak Shep.

  Dag 11
  Vi vaknar tidigt för att gå upp på Kala Pathar (5545 möh). Här får vi den bästa vyn på vandringen av Mt Everest. Sedan börjar vår vandring tillbaka till Dingboche där vi ska vila en dag innan vi börjar vår klättringskurs.

  Dag 12
  Det är härligt att med lätta fötter vandra ner till skogsbeklädda områden. I skogarna här ser vi ibland fasaner och bergsgetter.

  Dag 13
  Idag är sista dagen av storslagna bergsutsikter, men det är skönt att komma ner till Namche. Vi besöker byns bageri och får oss en varmdusch.

  Dag 14
  Vi fortsätter nedåt genom skogar och byar. Det blir inte sällan härliga samtal längs stigen på väg ned.

  Dag 15
  Idag vandrar vi våra sista uppför- och nedförsbackar. På eftermiddagen är vi tillbaka i Lukla och kan fira vårt lyckade äventyr tillsammans med guider och bärare.

  Dag 16
  Vi flyger tillbaka till Katmandu. Under dagen finns sedan tid till vila, god mat. shopping och egna strövtåg i de spännande kvarteren kring hotellet.

  Dag 17
  Efter att ha upplevt buddhismen i bergen är det nu dags att lära sig lite om hindusimen, den största religionen i Nepal. Vi åker till tempelområdet Pashupatinath. Här tillbeds guden Shiva och stadens kremeringar sker. Natt på hotell.

  Dag 18
  Dagen är fri för egna äventyr i staden men vår guide finns till hands.

  Dag 19
  Hemresa.
 • Far Away Adventures arrangerar aktiva resor kring Himalaya. Följ med på en gruppresa eller låt oss skräddarsy ditt äventyr. Du kan kombinera eller välja mellan vandring, klättring, forspaddling, rafting, cykling och yoga. På sommarhalvåret har vi också forspaddlingskurser och ett ekoäventyr med yoga i Dala-Floda i Sverige.
 • När du köper en resa av Far Away Adventures gäller svensk konsumentlagstiftning. Det innefattar bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Det betyder att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Far Away Adventures.

  Adressändring

  Resenären ska hålla Far Away Adventures underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dylikt kan meddelas.

  Avbeställningsskydd

  Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Ett avbeställningsskydd ger dig möjlighet att boka av resan vid sjukdom med mera, se nedan. Du kan köpa ett avbeställningsskydd av Far Away Adventures till en kostnad av 300 kr. Avbeställningsskydd måste köpas vid samma tillfälle som du betalar anmälningsavgiften.

  Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den som erlagts för avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift om 600 kr. Avbeställningsskyddet gäller om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (d v s när anmälningsavgiften betalats) drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som är av sådan art att resan inte kan genomföras.

  Avbeställningsskyddet ger också rätt till avbokning vid händelse som är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna händelse då resan beställdes. Exempel på sådan händelse är t ex brand i den egna bostaden.

  När avbeställningsskyddet åberopas ska det ske skriftligen så snart som möjligt. Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg och i förekommande fall med släktskapsintyg eller annat intyg. Avbeställning som kommer Far Away Adventures tillhanda efter resans avgång accepteras ej.

  Avbokning av resa

  Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa av annat skäl än de som kan åberopas vid nyttjande av avbeställningsskydd.

  Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 600 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

  Avbeställning 60 dagar eller senare, men tidigare än 30 dagar före avresedagen

  Anmälningsavgiften är förverkad.

  Avbeställning 30 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 25% av resans pris.

  Avbeställning 14 dagar eller senare, men tidigare än en vecka före avredagen

  Resenären betalar 50% av resans pris.

  Avbeställning samma vecka som avresa sker

  Resenären betalar 100% av resans pris.

  Betalning av resa

  Betalning sker vid två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast fjorton dagar efter anmälan. Vi skickar ut resevillkor. Anmälningsavgiftens storlek är 2000 kr/person. När anmälningsavgiften betalts skickar vi ut bokningsbekräftelse och praktiska tips.

  Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

  Flyg

  Vi hjälper till med bokning av flygresa om så önskas.

  Försäkringar

  Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan!

  Minimiantal deltagare

  För varje resa finns minimiantal resenärer för att vi ska kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

  Pass och visum

  På samtliga våra resor krävs pass och visum. Kostnaden för visum ingår inte i resans pris.

  Reklamation

  Skadestånd eller yrkande av prisavdrag ska skriftligen vara Far Away Adventures tillhanda senast två månader efter hemkomst.

  Ändring av resans pris

  Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl. a ändringar av transportkostnader och valutakurser. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

  Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

  Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Far Away Adventures förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

  Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och till och med linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel av olika anledningar. Vid förekommande fall är det Far Away Adventures ambition att finna en likvärdig ersättning.

  Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

  Far Away Adventures följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

  Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

 • Följ med Far Away Adventures på en av världens vackraste vandringar. Sedan 2002 har vi varje vår och höst guidat små grupper på stigen som leder till Mt Everest. Efter en flygtur från Katmandu till Lukla som ligger på 2800 meter över havet startar vi vår vandring. Runt oss lyser snön vit på de höga bergstopparna och nere i dalen brusar forsarna. Vi hör jakarnas bjällror klinga och de buddhisktiska böneflaggorna smattra i vinden. Målet är Everest Base Camp, men vi går också upp på Kala Patar, ett litet berg varifrån vi får en fin vy av Mt Everest. Våra mycket omtyckta guider hittar de bästa tehusen och lär dig allt du vill veta om livet i Nepal. Varje dag vandrar vi mellan tre och sju timmar. Nätterna spenderas i dubbelrum och enkla med trivsamma tehus.

  Dygnsplanering:
  Dag 1
  Ankomst till Katmandu. Vi blir upphämtade på flyget av vår lokala guide. Gemensam middag med genomgång inför vandringen.

  Dag 2
  Idag får vi se lite av Katmandu och vi promenerar vi till Swayambunath, en spännande buddistisk tempelplats.

  Dag 3
  Till Phakding, 2600 möh. Vi flyger till byn Lukla på 2830 möh. Så börjar vår vandring på en stig i ett kuperat landskap. Vi går genom skog och byar.

  Dag 4
  Vandring till Namche, 3440 möh. Idag går vi längs den forsande floden Dudh Koshi. Vi korsar floden hela fem gånger under dagen. På broarna hänger färgglada flaggor med buddistiska budskap om fred och lycka som sprids med vinden. Den sista biten är en lång stigning i en skogsbeklätt landskap till dagens mål, Namche.

  Dag 5
  Vi behöver nu en dag för acklimatisera oss till höjden. Vi spenderar dagen kring Namche. På en bergskam i närheten får vi vackra vyer av Mt Everest. Lhotse, Ama Dablam och andra vackra toppar.

  Dag 6
  Till Tengboche, 3860 möh. Idag går vi längs en stig högt uppe på en bergssida. Floden Dudh Koshi forsar i dalen långt nedanför och runt oss lyser snön vit på de högsta bergen. Idag besöker vi det stora buddisktiska klostret i Tengboche. Sista biten idag går genom en rhododendronskog. Vi övernattar i byn Dingboche.

  Dag 7
  Till Dingboche på 4410 möh. Idag blir landskapet kargare eftersom vi kommer ovanför trädgränsen. Vi får idag en vy av Island Peak långt borta i dalen framför oss.

  Dag 8
  Dag för acklimatisering i Dingboche. Luften är sval och tunn här och man måste gå sakta för att inte bli andfådd. Vi gör en promenad upp på en bergskam för att njuta av fantastiska bergsvyer.

  Dag 9
  Till Lobuje. 4910 möh. Idag går vi extra långsamt för att orka och anpassa oss till den tunna luften. Vi stannar idag till vid ett minnesmonument för bergsstigare.

  Dag 10
  Vandring till Base Camp. 5365 möh. Nu börjar stigen bli smal och stenig. Det är kallt när vi ger oss iväg på morgonen. Nu vandrar vi med mössa på. Vi har cirka två timmar till den sista utposten. Vi äter lite varm mat i Gorak Shep innan vi fortsätter till baslägret. Natten spenderar vi på ett enkelt tehus i Gorak Shep.

  Dag 11
  Vi vaknar tidigt för att gå upp på Kala Pathar (5545 möh). Här får vi den bästa vyn på vandringen av Mt Everest. Sedan börjar vår vandring tillbaka till Dingboche där vi ska vila en dag innan vi börjar vår klättringskurs.

  Dag 12
  Det är härligt att med lätta fötter vandra ner till skogsbeklädda områden. I skogarna här ser vi ibland fasaner och bergsgetter.

  Dag 13
  Idag är sista dagen av storslagna bergsutsikter, men det är skönt att komma ner till Namche. Vi besöker byns bageri och får oss en varmdusch.

  Dag 14
  Vi fortsätter nedåt genom skogar och byar. Det blir inte sällan härliga samtal längs stigen på väg ned.

  Dag 15
  Idag vandrar vi våra sista uppför- och nedförsbackar. På eftermiddagen är vi tillbaka i Lukla och kan fira vårt lyckade äventyr tillsammans med guider och bärare.

  Dag 16
  Vi flyger tillbaka till Katmandu. Under dagen finns sedan tid till vila, god mat. shopping och egna strövtåg i de spännande kvarteren kring hotellet.

  Dag 17
  Efter att ha upplevt buddhismen i bergen är det nu dags att lära sig lite om hindusimen, den största religionen i Nepal. Vi åker till tempelområdet Pashupatinath. Här tillbeds guden Shiva och stadens kremeringar sker. Natt på hotell.

  Dag 18
  Dagen är fri för egna äventyr i staden men vår guide finns till hands.

  Dag 19
  Hemresa.
 • Far Away Adventures arrangerar aktiva resor kring Himalaya. Följ med på en gruppresa eller låt oss skräddarsy ditt äventyr. Du kan kombinera eller välja mellan vandring, klättring, forspaddling, rafting, cykling och yoga. På sommarhalvåret har vi också forspaddlingskurser och ett ekoäventyr med yoga i Dala-Floda i Sverige.
 • När du köper en resa av Far Away Adventures gäller svensk konsumentlagstiftning. Det innefattar bland annat paketreselagen och resegarantilagen. Det betyder att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Vid tvister finns klara regler om vad som gäller för dig som konsument.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  De allmänna och särskilda resevillkoren reglerar, tillsammans med de upplysningar som Far Away Adventures tillhandahåller, avtalet mellan resenären och arrangören.

  I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Far Away Adventures.

  Adressändring

  Resenären ska hålla Far Away Adventures underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dylikt kan meddelas.

  Avbeställningsskydd

  Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Ett avbeställningsskydd ger dig möjlighet att boka av resan vid sjukdom med mera, se nedan. Du kan köpa ett avbeställningsskydd av Far Away Adventures till en kostnad av 300 kr. Avbeställningsskydd måste köpas vid samma tillfälle som du betalar anmälningsavgiften.

  Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den som erlagts för avbeställningsskyddet samt en expeditionsavgift om 600 kr. Avbeställningsskyddet gäller om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (d v s när anmälningsavgiften betalats) drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som är av sådan art att resan inte kan genomföras.

  Avbeställningsskyddet ger också rätt till avbokning vid händelse som är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva resenären ska genomföra resan. Resenären ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna händelse då resan beställdes. Exempel på sådan händelse är t ex brand i den egna bostaden.

  När avbeställningsskyddet åberopas ska det ske skriftligen så snart som möjligt. Avbeställningen ska styrkas med läkarintyg och i förekommande fall med släktskapsintyg eller annat intyg. Avbeställning som kommer Far Away Adventures tillhanda efter resans avgång accepteras ej.

  Avbokning av resa

  Nedanstående gränser och belopp gäller om du avbokar din resa av annat skäl än de som kan åberopas vid nyttjande av avbeställningsskydd.

  Avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 600 kr. Resterande anmälningsavgift återbetalas.

  Avbeställning 60 dagar eller senare, men tidigare än 30 dagar före avresedagen

  Anmälningsavgiften är förverkad.

  Avbeställning 30 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen

  Resenären betalar 25% av resans pris.

  Avbeställning 14 dagar eller senare, men tidigare än en vecka före avredagen

  Resenären betalar 50% av resans pris.

  Avbeställning samma vecka som avresa sker

  Resenären betalar 100% av resans pris.

  Betalning av resa

  Betalning sker vid två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast fjorton dagar efter anmälan. Vi skickar ut resevillkor. Anmälningsavgiftens storlek är 2000 kr/person. När anmälningsavgiften betalts skickar vi ut bokningsbekräftelse och praktiska tips.

  Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom 3 dagar.

  Flyg

  Vi hjälper till med bokning av flygresa om så önskas.

  Försäkringar

  Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan!

  Minimiantal deltagare

  För varje resa finns minimiantal resenärer för att vi ska kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 5% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

  Pass och visum

  På samtliga våra resor krävs pass och visum. Kostnaden för visum ingår inte i resans pris.

  Reklamation

  Skadestånd eller yrkande av prisavdrag ska skriftligen vara Far Away Adventures tillhanda senast två månader efter hemkomst.

  Ändring av resans pris

  Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl. a ändringar av transportkostnader och valutakurser. Eventuella förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa.

  Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

  Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Far Away Adventures förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor.

  Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och till och med linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel av olika anledningar. Vid förekommande fall är det Far Away Adventures ambition att finna en likvärdig ersättning.

  Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

  Far Away Adventures följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

  Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

FAKTA
Vandring
Bokningsbar: Okt 10, 2018 - Okt 28, 2018

Spara
  Boende: Dubbelrum
  Måltider: Helpension
  Utrustning: Ja
  Instruktör/Guide: Ja
  Nivå: Medel
  Restyp: Alla resenärer
  Flyg ingår: Nej
  Transfer t/r flygplatsen: Ja
  Wifi: Ja
  Antal dagar: 19
21 900:-
Pris per person
VÄLKOMSTERBJUDANDE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev & få en välkomstrabatt vid din nästa bokning!

 
LÄGE
KONTAKTA OSS MED DIN FÖRFRÅGAN
Everest Base Camp - Vandring i Nepal, Nepal, Okt 10, 2018 - Okt 28, 2018

Ingen förfrågan är bindande. Vi återkommer till dig inom 24h. Hälsningar, Far Away Adventures

   Ja tack, jag vill gärna ta emot nyheter & erbjudanden från Active Trips
GARANTI HOS KAMMARKOLLEGIET

Den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt lagen (1992:1672) om paketresor skall ställa säkerhet hos Kammarkollegiet.

Resegarantilagen ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, vanligtvis på grund av att reseföretaget försatts i konkurs.